Vítejte na serveru Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnických povolání bez odborného dohledu, vytvořeného podle zákona č. 96/04 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

Odkaz na nejčastější otázky a odpovědi k tomuto zákonu.

Hlava VI. tohoto zákona uvádí podmínky vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen osvědčení).

Žadatel o vydání osvědčení si vytiskne formulář "Žádost o vydání/prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu" (podle §67 odst. 1 / podle §69 z. č. 96/04 Sb.), vyplní, doloží potřebné přílohy dle zákona č.96/2004 Sb. a odešle na Ministerstvo zdravotnictví, Odbor vědy, vzdělávání a ošetřovatelství – uznávací jednotka Brno, Vinařská 6, 603 00 Brno.

Vydáním osvědčení bude zdravotnický pracovník automaticky zapsán do Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen registr). O zapsání do výše citovaného registru tedy zdravotnický pracovník již nežádá. Zdravotnický pracovník, který získal osvědčení, může ke svému označení odbornosti připojit též označení "Registrovaný/á".

Tento server umožňuje přístup veřejnosti k tomuto registru pomocí internetu a webového prohlížeče.Webový přístup k registru bude nabízí dva módy přístupu – pro veřejnost a pro registrovaného.

Webový přístup pro veřejnost

Smyslem webového přístupu veřejnosti bude ozřejmění toho, zda je dotyčná osoba skutečně registrována. Webový přístup pro veřejnost bude v české a anglické verzi. Veřejnost může vyhledávat v registru osoby podle registračního čísle nebo podle jména.